Ranking de Guerras

     #             CAÇADOR(A)                                             REINO       ABATES
    1[SR]Bruuunin                      Jinno                      85
    2[FC]JaxTheBest                      Jinno                      60
    3[PE]AssstPoweeeR                      Jinno                      59
    4[CL]Samn                      Jinno                      55
    5[MS]Dark7x                      Chunjo                      55
    6BEAST                      Chunjo                      53
    7[NO]lFoxl                      Chunjo                      51
    8[DE]MataMata                      Jinno                      51
    9[FC]Alvo                      Shinsu                      49
    10ZER015                      Chunjo                      45
    11Infernal                      Chunjo                      41
    12Pwcca                      Jinno                      39
    13[CR]patiFarias                      Jinno                      39
    14[IR]Duplications                      Jinno                      38
    15Kashin                      Shinsu                      37
    16DarkNet                      Chunjo                      35
    17[MR]GuuH                      Jinno                      35
    18Hooshi                      Chunjo                      33
    19Yeti                      Jinno                      30
    20[IR]LIONFULZX                      Chunjo                      30